Showing 10–18 of 19 results

 • gỗ cao su CS08

  650.000

  bàn trà nhật chân song tiện
 • gỗ cao su CS09

  550.000

  Tên sản phẩm: Bàn cafe mini vuông 50 Mã sản phẩm: CS09 Kích thước (RxDxC): 500x500x585(mm) Chất liệu: Gỗ tràm Màu sắc: Tự nhiên.
 • gỗ cao su CS10

  850.000

  Tên sản phẩm: Bàn tròn chân chụm tròn Mã sản phẩm: CS10 Kích thước (RxDxC):600x600x750(mm) Chất liệu: Gỗ cao su Màu sắc: Tự nhiên/ walnut.
 • gỗ cao su CS11

  850.000

  Tên sản phẩm: Bàn tròn chân chụm vuông Mã sản phẩm: CS11 Kích thước (RxDxC):600x600x750(mm) Chất liệu: Gỗ cao su Màu sắc: Tự nhiên.
 • gỗ cao su CS12

  900.000

    Tên sản phẩm: Bàn chữ X tròn Mã sản phẩm: CS12 Kích thước (RxDxC):600x600x750(mm) Chất liệu: Gỗ cao su Màu sắc: Tự nhiên.
 • gỗ cao su CS13

  900.000

  Tên sản phẩm: Bàn chân sắt gấp Mã sản phẩm: CS13 Kích thước (RxDxC):500x1000x750(mm) Chất liệu: Gỗ cao su Màu sắc: Tự nhiên.
 • gỗ cao su CS14

  900.000

  Tên sản phẩm: Bàn Chân Sắt Mã sản phẩm: CS14 Kích thước (RxDxC):500x1000x750(mm) :600x1200x750(mm) Chất liệu: Gỗ cao su Màu sắc: Tự nhiên.
 • gỗ cao su CS15

  2.300.000

  Tên sản phẩm: Bàn Ăn Chân Xương Cá 1m5 Mã sản phẩm: CS15 Kích thước (RxDxC) : 800x1500x750. Chất liệu: Gỗ cao su Màu sắc: Tự nhiên/walnut.
 • gỗ cao su CS16

  1.500.000

  Tên sản phẩm: Bàn làm việc chân vuông Mã sản phẩm: CS16 Kích thước (RxDxC):600x1000x750 :600x1200x750 Chất liệu: Gỗ cao su Màu sắc: Tự nhiên/ walnut.