Showing 10–18 of 20 results

 • Sofa da SFD38

  10.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa giường Mã sản phẩm: SFD37 Kích thước:Văng dài 1,9m. Khi mở, giường có kích thước:1,2×1,9(m) Chất liệu: Da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liệu đều có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD39

  8.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa giường Mã sản phẩm: SFD39 Kích thước: Văng sofa dài 1,9m. Khi mở, giường có kích thước 1,2×1,9(m). Chất liệu: Nỉ Hàn Quốc, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng màu sắc theo yêu cầu của khách hàng Kích thước, màu sắc, chất liệu đều có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
 • sofa da SFD40

  8.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa giường Mã sản phẩm: SFD40 Kích thước: Văng ghế dài 1,9m. Khi mở, giường có kích thước 1,2×1,9(m) Chất liệu: Nỉ Hàn Quốc, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, chất liệu, màu sắc đều có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD41

  4.500.000

  Mã sản phẩm: SFD41 Kích thước: Văng dài 1,8m , tặng 2 đôn nhỏ Chất liệu: Nỉ Hàn Quốc, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc:đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liệu đều có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
 • sofa da SFD42

  4.500.0004.950.000

  Mã sản phẩm: SFD42 Kích thước: Văng dài 1,8m , tặng 2 đôn nhỏ Chất liệu: Nỉ Hàn Quốc, bông mút Vệt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng Kích thước, màu sắc, chất liệu đều có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
  -9%
 • sofa da SFD43

  4.500.000

  Mã sản phẩm: SFD43 Kích thước: Văng dài 1,8m, tặng 2 đôn nhỏ Chất liệu: Nỉ Hàn Quốc, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng màu sắc theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liệu thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD44

  5.400.0006.200.000

  Mã sản phẩm: SFD44 Kích thước: Văng dài 1,8m,  tặng 2 đôn nhỏ Chất liệu: sofa da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc:đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, chất liệu, màu sắc đều có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
  -13%
 • Sofa da SFD45

  4.500.0004.950.000

  Mã sản phẩm: SFD45 Kích thước: Văng dài 1,8m, tặng 2 đôn nhỏ Chất liệu: Nỉ Hàn Quốc, bông ép Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liệu đều có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
  -9%
 • Sofa da SFD46

  5.400.0006.500.000

  Mã sản phẩm: SFD46 Kích thước: Văng dài 1,8m, tặng 2 đôn nhỏ. Chất liệu: sofa da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc : đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liệu có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
  -17%