Showing 1–9 of 64 results

 • sofa da SFD02

  8.500.000

    Tên sản phẩm: Sofa góc+ đôn di động. Mã sản phẩm:SFD02 Kích thước: khách hàng tùy chọn kích thước. Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: Khách hàng tùy chọn màu sắc theo sở thích.
 • sofa da SFD03

  8.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD03 Kích thước: Khách hàng tùy chọn kích thước Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: Khách hàng tùy chọn màu sắc theo sở thích.
 • sofa da SFD06

  8.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD06 Kích thước: Khách hàng tùy chọn kích thước Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: Khách hàng tùy chọn màu sắc theo sở thích.
 • sofa da SFD09

  9.000.000

  sofa góc + ghế đơn rời Mã sản phẩm: SFD09 Kích thước: Khách hàng tùy chọn kích thước Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: Khách hàng tùy ý lựa chọn màu sắc theo sở thích.
 • sofa da SFD10

  8.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD10 Kích thước: Khách hàng tùy chọn kích thước Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: Khách hàng tùy ý lựa chọn màu sắc theo sở thích.
 • sofa da SFD11

  8.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD11 Kích thước: Khách hàng tùy chọn kích thước Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: Khách hàng tùy chọn màu sắc theo sở thích.
 • sofa da SFD12

  8.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD12 Kích thước: Khách hàng tùy chọn kích thước Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: Khách hàng tùy chọn màu sắc theo sở thích.
 • sofa da SFD13

  8.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm: SFD13 Kích thước: thay đổi được theo yêu cầu khách hàng. Chất liệu: Da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: Khách hàng tùy ý lựa chọn màu sắc theo sở thích.
 • sofa da SFD15

  8.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD15 Kích thước: Khách hàng tùy chọn kích thước Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: Khách hàng tùy chọn màu sắc theo sở thích.