Showing 10–18 of 64 results

 • sofa da SFD16

  8.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD16 Kích thước: Khách hàng tùy chọn kích thước Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: Khách hàng tùy chọn màu sắc theo sở thích.
 • sofa da SFD18

  8.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD18 Kích thước: Khách hàng tùy chọn kích thước Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: Khách hàng tùy chọn màu sắc theo sở thích.
 • Sofa da SFD19

  9.900.00011.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD19 Kích thước: Khách hàng tùy chọn kích thước Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liệu có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
  -14%
 • Sofa da SFD20

  9.900.00010.890.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD20 Kích thước: Khách hàng tùy chọn kích thước Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liệu đều có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
  -9%
 • sofa da SFD21

  9.900.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD21 Kích thước: thay đổi được theo yêu cầu khách hàng. Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liệu, đều có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD22

  9.900.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD22 Kích thước: Khách hàng tùy chọn kích thước Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liệu đều có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD23

  9.900.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD23 Kích thước: (DxR) 2500×1600(mm) Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng màu sắc theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liệu đều có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD24

  9.900.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD24 Kích thước: (DxR) 2500×1600(mm) Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liều đều có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD25

  9.900.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD25 Kích thước (DxR) 2500×1600(mm) Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa đạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, chất liệu, màu sắc đều có thể thay đỏi được theo yêu cầu của khách hàng.