Showing 19–27 of 64 results

 • Sofa da SFD26

  9.900.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD26 Kích thước: (DxR) 2500×1600(mm) Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liệu đều có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD27

  9.900.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD27 Kích thước (DxR) : 2500×1600(mm) Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liệu đều có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD28

  10.500.000

  Tên sản phẩm: Sofa văng dài kết hợp với đôn di động Mã sản phẩm:SFD28 Kích thước: Sofa văng (DxR) 2500×850(mm), đôn (DxR) 1000×600(mm) Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc, chất liệu đều có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD29

  9.900.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD29 Kích thước: 2500×1600(mm) Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng màu sắc theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước,màu sắc,chất liệu thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD30

  9.900.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD30 Kích thước: 2500×1600(mm) Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước,màu sắc,chất liệu thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD31

  9.900.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD31 Kích thước: 2500×1600(mm) Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo màu sắc của khách hàng. Kích thước,màu sắc,chất liệu thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD32

  9.900.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD32 Kích thước: 2500×1600(mm) Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo màu sắc của khách hàng. Kích thước,màu sắc,chất liệu thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD33

  9.900.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD33 Kích thước: 2500×1600(mm) Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước,màu sắc,chất liệu thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sofa da SFD34

  9.900.000

  Tên sản phẩm: Sofa góc Mã sản phẩm:SFD34 Kích thước: 2500×1600(mm) Chất liệu: da nhập khẩu, bông mút Việt Nhật, khung gỗ tự nhiên. Màu sắc: đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước,màu sắc,chất liệu thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.